Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I ONTSTAAN VAN DE WERKPLAATS EN ZIJN ORGANISATIE.

Tot recht begrip van de Werkplaats is het werkelijk wel noodig te weten hoe hij ontstaan is. Bovendien is het wel interessant te zien, hoe de ideeën en werkwijzen, die thans als gewoon en vanzelfsprekend geaccepteerd worden, door de jaren heen gegroeid zijn.

Het eigenlijke werk begon op 6 Jan. 1926 toen ik in een kamer van een particulier huis dat daartoe door vrienden welwillend was afgestaan, begon met mijn oudste vier kinderen te werken. Door een samenloop van eigenaardige omstandigheden, die hier niet behoeven tewordenvermeld, omdat deze met zuiver persoonhjke questies verband hielden, hadden mijn vrouw en ik gevoeld, dat onze kinderen niet langer naar de gewone school konden gaan en ging ik ze zelf lesgeven en hen helpen met hun werk. Het was een heel besluit, want wij hadden niets om mee te beginnen. Mijn 8-jarig dochtertje zei het stralend tegen kennissen: „We gaan een schooltje beginnen, en we hebben al een schrift en een pennehouderl" en zoo was de toestand ook: Wel konden de kinderen een paar boekjes waar zij mee werkten büjven gebruiken, maar daar was 't ook wel zoowat mee gezegd en die eerste tijd was er wel een schromelijk tekort aan allerlei, zelfs de meest noodzakelijke hulpmiddelen. Als men zich maar eens indenkt, dat wij pas na bijna 3 jaar voor het eerst eenige „eerste leesboekjes" kregen voor de kleintjes: vóór die tijd hadden we niets! Het was echt ploeteren die eerste jaren, want al kregen wij ook allengs wat meer ruimte doordat wij steeds