Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar mogelijkheden om het maatschappelijke probleem als gehéél te benaderen en mee te werken in de opbouw van een werkelijke samenleving.

Er waren in de jaren van 1920-'25 4 Paedagogische Conferenties gehouden in het „Broederschapshuis" te Bilthoven, in de jaren 1920, '21, '23 en '25, meestal gedurende de Paaschvacantie. Behalve deze samenkomsten, waarvan de referaten een paar maal in brochurevorm zijn gepubliceerd, was er nog in Mei '23 ook in 't Broederschapshuis een „Opvoedersdag" en van 30 Juni—2 Juli van hetzelfde jaar een internationale Conferentie, waar Prof. Dr. S. A. Lewitin uit Moskou een hoogst interessante voordracht met lichtbeelden hield over zijn arbeidsBchool in het Ekaterininsky Instituut.

In het jaar 1924 toen de gebruikelijke Paedagogische Conferentie niet gehouden werd, sprak ik een van de avonden van een week van samenkomsten te Utrecht over opvoeding en bovendien was een van de samenkomsten van de Kerstconferentie in het Broederschapshuis dat jaar gewijd aan „Onze verantwoordelijkheid op het terrein van de opvoeding". Uit dit alles blijkt wel duidelijk, hoe al die jaren het probleem van opvoeding en onderwijs in het middelpunt der belangstelling stond.

Interessant ook is het te merken, hoe gaandeweg het verband tusschen de opvoeding en de samenleving meer gevoeld werd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het onderwerp van de 4e Paedagogische Conferentie, gehouden gedurende de Paaschvacantie voorafgaande aan het begin van de „Werkplaats" dat als volgt luidde: ^Hoe denken wij ons het onderwijs in of zonder school in de nieuwe samenleving?" en ook uit het onderwerp dat ik zelf behandelde in Sept '25 op de jaarvergadering van de „Paedagogische Groep" van die dagen, n.1. „Gemeenschapsontwikkeling* .

2. Kindergemeenschap.