Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terrein.

Hetzelfde proces dat ik heb beschreven in verband met de „werkers" (zoo noemen wij de kinderen) heeft zich voltrokken in verband met de „medewerkers" (d.z. degenen die zich geheel aan het werk geven), de „helpers" (d.z. zij die alleen op vaste tijden komen voor lessen in bepaalde vakken) en ook de ouders.

Het was n.1. na bijna 4 jaar, toen we niet langer in een , huurhuis werkten maar het beschikbaar gestelde geI bouw betrokken hadden, dat de eerste „Oudersamenkomst" gehouden werd. Daarna duurde het nog 2j/2 jaar voor de eerste „Medewerkerssamenkomst" plaats had (Mei '33) en het was nog eenige maanden later toen voor het eerst een „Samenkomst van medewerkers en helpers" gehouden werd, zooals die nu geregeld eens per trimester plaats heeft.

(De toestand is nu zoo, dat van wat in al deze samenkomsten wordt „afgesproken" (want in geen er van wordt natuurlijk gestemd) aanteekening gehouden wordt. Dit vind ik altijd bij gemeenschappelijk werk zeer belangrijk, daar wij anders zoo licht vergeten, wat we vroeger besloten hebben. De „Oudersamenkomst" komt een keer of 8 k 10 per jaar samen op Zondagmiddag en geeft de gelegenheid alle aspecten van het werk ook met ouders en pleegouders te bespreken. De „Medewerkerssamenkomst" vergadert gemiddeld één avond per week en heeft sedert betrekkelijk korte tijd de leiding van het heele werk in handen.

In tegenstelling met de meeste scholen is er n.1. bij ons werk geen „Bestuur". Oorspronkelijk leidde ik het zelf, daarna deed ik dit samen met de administratrice, maar nu het werk zich uitbreidt is natuurlijk meer organisatie noodig. Wij hebben nu de volgende organisatiewijze ontwor-