Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op moest worden opgebouwd, was er de eerste tijd natuurlijk geen sprake van Paedagogische Conferenties en samenkomsten.

Wij zaten toen te zeer in de praktische moeilijkheden om ook maar in het minst naar buiten te kunnen werken. Ongeveer 3J/£ jaar hebben we zoo stil gewerkt. Dat wa.ren de voorbereidende jaren vóór wij een gebouw hadden. Slechts werd ongeveer in het midden van die tijd onverwacht door een artikel in het Handelsblad bekendheid aan onze pogingen gegeven, waardoor wij op het laatste moment werden uitgenoodigd een inzending te sturen naar de druk bezochte Jubileumstentoonstelling van het Schoolmuseum, in het Stedelijk Museum van Amsterdam gehouden. Ook werd die dagen in de Pallas Athene School (Amersfoort) en in het gebouw van de Bilthovensche Montessorischool een demonstratie voor belangstellenden gehouden.

De eerste Werkplaatsconferentie werd echter pas gehouden toen het gebouw, dat mij van bevriende zijde was aangeboden, in gebruik genomen was (Zomer 1929; zie afb. pag. 17).

Na die Conferentie ging Cór Bruyn, die er was, met een hoeveelheid materiaal naar de Internationale Conferentie in Elseneur van de „New Education Fellowship" en sprak daar aan de hand van lichtbeelden over het werk.

De 2e Werkplaatsconferentie waaraan ruim 120 onderwijsmensehen en belangstellenden deelnamen was in de Kerstvacantie van hetzelfde jaar. Ook deze conferentie werd weer in het Broederschapshuis gehouden. Deze samenkomst stelde het „Program 1929" samen, dat sedert m verschillende onderwijsbladen is gepubliceerd, en dat bedoeld was als basis voor gedachtenwisseling.

Het volgende jaar ('30) sprak ik over het werk in het