Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e Nederlandsen Paedagogisch Congres in Den Haag. In het verslag daarvan is ook opgenomen het bovengenoemd „Program 1929" en tevens een stukje dat ik te voren had geschreven onder de titel „De school zal veranderen." Hierin had ik kort aangeduid de verandering die, naar ik hoop en geloof, zich in het onderwijs voltrekken zal.

Diezelfde zomer werkten wij met een betrekkelijk kleine groep van vakmenschen op allerlei gebied als 3e Werkplaatsconferentie 12 dagen lang aan een onderwijs8ystematiek, die niet — zooals wij bedoeld hadden — in breedere kringen van nut is geworden, maar die bij de verdere ontwikkeling van ons werk wel zeer goede diensten heeft bewezen.

Het volgende jaar, 1931, had de 4e conferentie plaats over de Werkplaats, dit keer op initiatief van de Practische Idealisten Associatie, maar voor alle belangstellenden toegankelijk. Ook ditmaal waren velen uit de onderwijswereld in 't Broederschapshuis bijeen.

De volgende twee jaren werd in Bilthoven geen Algemeene Paedagogische Conferentie gehouden, maar in '32 was de conferentie in de „Internationale School voor Wijsbegeerte" te Amersfoort die ik samen met Dr. Künkel mocht leiden en waar ik over de Werkplaats sprak, en in '33 was in Bilthoven de algemeene samenkomst van vertegenwoordigers uit de onderwijswereld waaruit de Commissie van Advies van de „Werkplaatsgemeenschap Bilthoven" is ontstaan.

Pas dit jaar ('34) werd weer gedurende de Paaschdagen een Werkplaatsconferentie gehouden, over het onderwerp „De Werkplaats en de samenleving". Er waren toen meer dan 150 deelnemers, de meesten uit allerlei kringen van de onderwijswereld, die naast het huidige