Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jectief-normatieve". Ik geloof om met een Bijbelwoord te spreken dat de voor ons Heilige Geest „ons overtuigt van zonde." En het resultaat zal dan zijn, dat wat voor i de een op een bepaald moment zonde is, dit voor een anI der niet of nog niet zal zijn.

Nu zijn er veel menschen die meenen en vreezen dat dit reit, nl. dat er dan niet één algemeen-geldende norm voor qoed en kwaad zou zijn, in het gemeenschapsleven zou moeten leiden tot chaos. En dit is nu juist wat ik niet geloof. Integendeel ik heb de vaste overtuiging gekregen, en die is door de praktijk van jaren bevestigd, dat als wij maar eerlijk en met volle ernst ieder van ons onze Eigengod gehoorzamen, en doen wat w ij gelooven dat goed is en het hoogste is dat wij kennen, wij eenmaal allen één zullen zijn in de hoogste beteekenis van het woord. Door ieder naar de mate van ons licht te gehoorzamen aan het hoogste in ons, zullen wij naar elkaar toegroeien en eenmaal in diepe Vrede vereenigd zijn.

Trouwens feitelijk doet iedereen hetzelfde als ik doe: Bijvoorbeeld, hij die zich onderwerpt aan de Bijbel als „objectieve norm" doet dit slechts omdat hij innerlijk overtuigd is dit te moeten doen, dus ook hij volgt ten slotte zijn eigen inzicht, ook wat betreft de wijze waarop hij de Bijbel interpreteert.

Deze grondgedachten leiden zooals wel vanzelf spreekt) tot volledige verdraagzaamheid, want zij schenken ons het vertrouwen dat wat een ander doet en wat afwijkt van wat wij zelf zouden doen, voor die ander „g o e d" kanj zijn, en wij wachten rustig af, daar wij een onwrikbaar! geloof hebben, dat naarmate wij allen groeien wij meer! en meer éénzelfde besef van goed en kwaad zullen krij-i gen. Reeds nu denken wij over vele punten vrijwel allen