Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele families samen iets als een grooter gezin gaan vormen, omdat zij aldus belangstelling kunnen gaan ontwikkelen m het lot van menschen buiten de onmiddellijke kring; iets wat de menschheid allereerst noodig heeft, wil zij een samenleving ontwikkelen.

Het is omdat wij die gezinssfeer trachten te bevorderen dat wij eensdeels slechts een beperkt aantal bij elkaar voegen (hoogstens 40 a 50) en dat wij anderdeels trachten met alleen de sexen, maar ook alle leeftijden, en vertegenwoordigers van allerlei kringen en milieux en ook van overtuigingen met elkaar in contact te brengen.

Een eerste belangrijke stap op praktisch terrein is natuurhjk het scheppen van een gelegenheid tot onderling overleg. Wij moeten periodiek de dingen met elkaar kunnen bespreken, rustig, en in goede orde, maar in een gemoedelijke en spanningslooze sfeer. Zonder een dergelijke geregelde samenkomst is een gemeenschapsordening zooals ik die bedoel eenvoudig ondenkbaar.

Een volgende belangrijke questie is deze, zooals boven reeds gezegd, dat wij het zóó trachten in te richten, dat zoovelen als maar mogelijk is de verantwoordelijkheid voor het gemeenschapsleven dragen, zoodat het verantwoordelijkheidsbesef zooveel mogelijk zal worden aangekweekt.

Dit is gemakkelijk gezegd, maar het vereischt heel wat zorg en aandacht om het praktisch door te voeren. In het volgende hoofdstuk zullen vele middelen en middeltjes genoemd worden, die ons doelmatig gebleken zijn, om dit doel te bereiken. Men zal merken, dat hierbij vaak door de gemeenschap controle wordt uitgeoefend op de enkeling; ook dat vaak het vernuft, het ingenieuze wordt te hulp geroepen om een moeilijkheid op te lossen (en waar-