Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6f. Stilte, rust. (iets wat het meest geholpen heeft om de noodige stilte en rust te krijgen onder de werktijden is de eenvoudige afspraak, dat gedurende die tijd alleen fluisterend — dus zonder dat de stembanden trillen — gesproken mag worden. Echt fluisteren — niet te verwarren met heel zachtjes spreken — heeft n.1. dadelijk de uitwerking dat anderen ook gaan fluisteren en er ontstaat aldus een rustige sfeer. Behalve dit fluisteren onder werktijd is het belangrijk, dat er streng de hand wordt gehouden aan de afspraak, dat er ook op andere tijden nooit lawaai wordt gemaakt, niet geschreeuwd of gefloten en ook nooit gestoeid in het gebouw).

6g. Nakomen van gemaakte afspraken.

(Onder dit hoofd wordt behandeld, in hoever men zich aan een reeds gemaakte afspraak gehouden heeft).

6h. Uitvoering van verantwoordelijkheden.

(Onder dit nummer wordt besproken, hoe iemand zich kwijt van een of andere verantwoordelijkheid die hij op zich heeft genomen).

6i. Zorg voor de Werkplaats en de inventaris.

(Hieronder ressorteert de behandeling van alles wat betreft het gebouw, de materialen, meubels, gereedschap, instrumenten, leermiddelen, boeken enzoovoort. Als bijvoorbeeld een nieuwe jongen met krijt op een muur heeft geschreven, of met potlood op een deur, wordt het onder dit hoofd ter sprake gebracht, uitgelegd waarom zoo iets verkeerd is en hem de gelegenheid gegeven het onheil te herstellen).