Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, dat niet-op-school-zijn bij ons heelemaal geen pretje is! Tegenwoordig hebben wij zulke middelen niet noodig. Maar als de toestand verslapt, kunnen ze voor een maand of zoo door de Bespreking weer worden ingevoerd om de zaak op peil te krijgen). 6m. Schoonmaken van kamers enz.

(Weer een belangrijk ding. Daar wij geen conciërge of andere hulp hebben, om te zorgen dat het gebouw schoongehouden wordt, moeten we alles zelf doen. Moet hierover iets geregeld worden, dan wordt er onder dit nummer over beraadslaagd) .

7. De komende week.

7c. Koken. (Meestal geven zich hier een paar werkers op, die dan, op de Vrijdag, zeer in 't geheim, ingrediënten van huis meenemen, en een „warm hapje", vaak een flinke warme hap, koken voor het heele gezelschap).

7d. Afwasschen. (Als dit nummer genoemd wordt geven zich een paar vrijwilligers op, om na de maaltijd de borden, bekers, messen enz. af te wasschen; alle kinderen blijven n.1. tusschen 12 en 2 uur over).

7k. Bellen. (Hier geeft een zich op, om precies op tijd te bellen op de afgesproken tijden).

8. De afgeloopen week; gebeurtenissen.

8a. Afspraken gemaakt bij Weekbegin enz.

(Vaak worden bij het gemeenschappehjk samenzijn op Maandagochtend, een enkele keer wel eens op een ander moment, tusschentijdsche afspraken gemaakt. Deze worden dan onder dit