Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofd gememoreerd en ingeschreven). 8b. Ontvangen giften.

(Als de Werkplaats iets ten geschenke gekregen heeft, wordt het hier vermeld; tevens wordt de werker die deze verantwoordelijkheid op zich genomen heeft, opgedragen een brief te schrijven aan de gever, om er namens allen voor te bedanken. Zoo'n brief moet dan dezelfde dag bij het „dagslot" — zoo noemen wij het korte gemeenschappelijke samenzijn, aan het einde van elke dag — worden voorgelezen, alvorens verzonden te worden). 8c. Ontvangen brieven enz. 8d. Nieuwe leermiddelen en werkstukken.

(Op dit punt worden nieuw ontworpen of gemaakte leermiddelen getoond en uitgelegd. Tevens worden werkstukken die klaargekomen zijn ingeschreven). 8e. Overige gebeurtenissen.

(Slechts om ze te memoreeren worden speciale gebeurtenissen hier opgeteekend). 9. De Bij. (Dit is het krantje, dat in den regel maandelijks wordt afgedrukt op de cyclostyle. Opstellen, gedichtjes, teekeningen, compositietjes van de kinderen worden hierin opgenomen. Zij zelf zorgen voor de redactie, dus het kiezen van de op te nemen inzendingen, en ook voor de verzending). 14. Nieuwe onderwerpen. 16. Controle op aangenomen karweien.

(Als iemand op zich neemt, een of andere karwei voor de gemeenschap te verrichten, of een of ander voorwerp voor de Werkplaats te maken, dan geeft