Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgen voor, en kijk krijgen öp het werk van de Werkplaats, ook het moeten luisteren en spreken in zoo'n vergadering, is op zich zelf een zeer nuttige oefening.

Ik moet nu nog iets vertellen over de voorbereiding en over het houden van de Bespreking:

Van de zorgvuldige voorbereiding van zoo'n samenkomst hangt zeer veel af.

Vooreerst de voorbereiding van de kamer waar wij samenkomen. Een paar werkers hebben op zich genomen om de stoelen klaar te zetten, de naamkaartjes op de juiste plaatsen neer te leggen (de kinderen zitten in ancienniteitsvolgorde), de roode inkt en penhouder en het belletje op de tafel voor de leiding neer te zetten met het probeerboek en netboek voor de „minuten" (afspraken) er bij, de gramofoon klaar te maken, opdat wij met goede muziek kunnen beginnen of eindigen.

Wat betreft de voorbereiding van de vergadering zelf, hebben de „leider" en de „schrijver" (twee van de kinderen) al heel wat werk gedaan, vóór de werkers en medewerkers hun plaatsen innemen. Zij hebben het agendaplankje genomen en de door jongeren of ouderen ingevulde onderwerpen in volgorde gezet en ingeschreven, met zwarte inkt, op de linker pagina van het eigengemaakte folioboek dat als „probeerboek" dienst doet. Zij hebben steeds bij elk onderwerp wat ruimte open gelaten, zoodat staande de vergadering met roode inkt kan worden aangeteekend, wat wordt afgesproken, wie zich opgeeft enz. Op die wijze kan zeer snel en tevens accuraat gewerkt worden.

Verder heeft een van hen de aanteekeningen van de vorige Bespreking uitgewerkt tot minuten; daarna heeft hij of zij ze door een medewerker laten nakijken en ten