Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om de zekerheid te hebben dat er ook werkelijk aandacht is, hebben we afgesproken, dat als iemand niet geluisterd heeft en daardoor in gebreke blijft het voorgelezene te herhalen, hij de betreffende minuut moet overschrijven en op Maandag „bij dagslot" moet opzeggen.

Zijn deze openingswerkzaamheden verricht, dan volgt de behandeling van de opgegeven agendapunten. Ieder die iets wil zeggen moet eerst opstaan (dit is een belangrijk ding, als men een ordelijke Bespreking wil hebben). Jongeren en ouderen nemen allen deel aan de bespreking en de schrijver teekent kort aan, wat wordt afgesproken.

Het zal wel duidelijk zijn uit bovenstaande beschrijving, dat de Bespreking als het ware de spil is waarom het gemeenschapsleven van de Werkplaats draait.

Naast de Bespreking is er echter nog een andere belangrijke zaak die ik hier vermelden moet, n.1. de maandelijksche „Werkverdeelin g". Waar in de Bespreking verschillende werkzaamheden voor de komende week geregeld worden, dient de „Werkverdeeling" er voor om het werk dat voor een maand aan een of meer werkers wordt toevertrouwd te verdeelen.

Ook dit samenzijn zal ik hier gedetailleerd beschrijven:

Wij hebben het jaar verdeeld in 10 „werkmaanden" van 4 weken: 4 werkmaanden vormen het najaarstrimester, 3 het voorjaars- en 3 het zomertrimester. Elke werkmaand wordt afgesloten door een „vrije Zaterdag". Op de Vrijdag vóór die vrije Zaterdag, meestal om half 2, haalt de .Algemeen-Regelaar", d.i. een van de kinderen, dié deze taak voor een maand op zich heeft genomen, een groot aantal rechthoekige plaatjes, waarop de namen van de verschillende „verantwoordelijkheden" geschreven staan, voor den dag en spreidt ze uit op tafels in een van de grootere kamers. Deze verantwoordelijkheden zijn ge-