Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nummerd en in groepen verbonden als volgt:

De centrale leiding. („Algemeen-regelaar"; schrijven van bedankbrieven namens de werkers; bijhouden van de afwezigheidslijst; bijhouden van de uitleenlij st van de bibliotheek; zorg voor gebroken en vermiste voorwerpen).

Schoonmaken en opruimen. (De lokalen en kamers; de vestibules en gangen; de W.C's; de schuur; de stookruimte; de verschillende gedeelten van het terrein).

De Be s p r e k i n g. („Leider"; „schrijver"; klaarzetten van de Bespreking).

De maalt ij d. (Tafels klaarzetten; tafelkleeden; borden; bekers; dienbak; waterschenker; ophalen van het boterhammenpapier; vegen van de kamer na de maaltijd).

„De B ij".. (Leider van de Redactie; leden van de Redactie; schrijven van de stencils voor de cyclostyle; afdrukken; adresseeren van kruisbanden; verzenden).

Diversen. (Aan de weg zetten en terughalen van vuilnisvaten; leegen van prullemanden; regelen van het spel; zorg voor wasch en linnenkast).

Men ziet, hoe vele en velerlei verantwoordelijkheden er zijn, waaruit de kinderen kiezen kunnen: ieder vindt er iets van zijn gading; en steeds is het een beperkt gebied waarvoor een werker de verantwoordelijkheid op zich neemt. Dit is natuurlijk een zeer belangrijk voordeel, omdat hierdoor het werk niet te zwaar is en goéd gebeuren kan.

Behalve al die naamplaatjes der verantwoordelijkheden