Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben en daarna worden plankjes, waarop volledige instructies voor de verschillende werkzaamheden geplakt zijn, door de werkers meegenomen en in hun kapstokkastjes opgehangen. Ook hier krijgen zij dus iets concreets, voorwerpen, in de hand. Zulke plankjes worden van triplex met de figuurzaag uitgezaagd, versierd met passende emblemen. Tevens worden de naamplaatjes van de verschillende verantwoordelijkheden op de kleppen van de kapstokkastjes van de betreffende werkers bevestigd. Hiermede wordt dit bereikt, dat als een werker door ongesteldheid of andere oorzaak eens afwezig is, zijn buurman onmiddellijk ziet, niet alleen dat hij er niet is (doordat de klep van het kastje niet is opgeslagen) maar tevens welke dingen hij op zich genomen had. En dan vervangt de buurman de afwezige in alle werkzaamheden die hij op zich genomen had, of als hij dat niet kan; zoekt hij een andere „vervanger". Men zal n.1. begrijpen, dat juist, waar de verantwoordelijkheid zooveel mogelijk op de schouders van allen gelegd wordt, het zeer noodig is er voor te zorgen, dat de regeling der werkzaamheden die zóó „hoog-georganiseerd" is, niet spaak loopen kan doordat een of meerdere werkers afwezig zijn. Op de boven beschreven wijze gaat alles echter gemakkelijk en ordelijk. Ook de werker die de afwezigheidslij st moet bijhouden en dagelijks bij het dagslot moet rapporteeren wie er niet is, behoeft maar even door de gang te loopen om te zien wie absent is: Zij die er wèl zijn hebben, om hun muts of mantel op te hangen en om hun schooltasch en trommeltje weg te bergen, de klep moeten opslaan. Bij de afwezigen hangt de klep neer met de naam van de werker er op,Nroodat met zoo weinig mogelijk moeite een accurate registratie-'van aanwezigheid verkregen wordt.