Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor velen om er nog wat bij te deponeeren, zoodat het in korte tijd grootere afmetingen aanneemt.

Ook een vertrek als de timmerkamer wordt aan het eind van elke dag volledig opgeruimd en geveegd, gebruikte kwasten worden alle schoongemaakt, zoodat het heele gebouw als we aan het eind van de dag naar huis gaan, keurig en „af" kan worden achtergelaten. Afgezien van de praktische voordeden die dit geeft, geloof ik, dat dit ook in paedagogisch opzicht een goede uitwerking heeft.

Wij passen voor het opruimen de volgende middelen toe:

1 °. Behalve de genoemde maandelijksche verantwoordelijkheden zijn er nog een groot aantal dingen die werkers voor het heele werkjaar op zich nemen. Dit zijn de „jaarruimten". Het zijn voor een groot deel de kasten. Elke kast heeft daardoor iemand (wiens naam er in wordt vermeld), die de zorg er voor op zich neemt. Ziet hQ geen kans om zijn kast netjes te houden, doordat er werkers zijn die de dingen niet op hun plaats, b.v. op de „schaduwen" *) zetten, dan is het zijn taak om dit in de Bespreking aan de orde te stellen.

2°. In elke „schoonmaakruimte" hangt een latje (ongeveer 30 X 2 cm), met de naam van de kamer-ofwat-het-is er op, aan een spijker zonder kop. De werker nu die voor een maand de zorg voor die ruimte op zich heeft genomen gaat om 4 uur, als het „opruimbelle-

) Een „schaduw" noemen we een stukje gekleurd karton waarop een voorwerp precies past, voorzien van de naam van het voorwerp, en dat met punaises op de plank van een kast bevestigd wordt. Is het voorwerp niet op zü'n plaats, dan blijkt dit natuurlijk dadelijk. En bovendien kan zelfs een klein kind helpen alles op zijn plaats zetten.