Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf op groote platen multiplex rood is afgeschilderd, zoodat het onmiddellijk blijkt als er iets ontbreekt. Of wel doordat een handige opberging gemaakt is (zooals in het geval van kleurpotlooden en redis-pennen) waardoor het dadehjk gezien kan worden als een pen of potlood niet in z'n vakje is .teruggelegd.

Alweer dus een snelle en scherpe controle waardoor de gemeenschap er dadehjk van verwittigd wordt als de enkeling in iets nalatig is geweest.

Het zal wel duidelijk geworden zijn, dat deze wijze van werken er toe leidt, dat ook problemen van ordening door de kinderen als zoodanig worden beseft. Waar zulke dingen dikwijls een onderwerp van overweging in de Bespreking uitmaken, beginnen zij meer en meer mee te helpen in het overwinnen van zulke moeihjkheden. Dit is natuurlijk een zeer belangrijk voordeel, niet alleen omdat dan meerderen naar een oplossing zoeken en ook meerderen gemobiliseerd worden in het er voor noodige werk, maar vooral ook omdat het uit paedagogische overwegingen zoo goed is voor de kinderen. Soms hoor ik wel eens, hoe de gevolgen bij de kinderen thuis blijken, doordat zij ook daar orde op de zaken gaan stellen en moeders keuken of naaikast op dezelfde manier afdoende willen gaan organiseer en! *)

* * *

*) Volledigheids- en eerlijkheidshalve moet ik er dan echter bijvoegen, dat ik ook wel eens hoor van ouders, dat een van de kinderen thuis onveranderd slordig blijft en „nooit zijn rommel opruimt". Ik vermoed, dat dit dikwijls een gevolg zal zijn van het feit, dat dan zoo'n kind toch de controle en drang van gemeenschappelijke regeling voorloopig nog als een druk of dwang ondervindt en dan als reactie thuis zijn schade inhaalt. Maar er kunnen natuurlijk ook diepere psychologische oorzaken zijn in zoo'n geval.

6. Kindergemeenschap.