Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd krijgt om eens rond te kijken, hoe er gewerkt wordt, geeft allen een betere kijk op het geheel van het werk. Zij zijn allen op hun beurt inspecteur!

Na een poosje wordt dan het dagboek in de rustpoos na de maaltijd aan alle werkers voorgelezen, meestal op Vrijdag om de andere week. Het zal duidelijk zijn, dat ook dit instituut meehelpt om het gemeenschapsgevoel te versterken.

Een belangrijke zaak is nog niet ten volle vermeld, n.1. hetregistreeren van de afwezigheid van werkers. Wel is reeds aangeduid, hoe hij die de verantwoordelijkheid daarvoor op zich heeft genomen zien kan wie ontbreekt. Hij teekent dit dan op een formulier aan en tij het dagslot rapporteert hij in antwoord op een vraag van de algemeen-regelaar wie absent zijn. Ook dit werk wordt aldus geheel door de kinderen gedaan, met een algemeene controle door allen.

Wij hebben een eenvoudig middel om na te gaan, of wij allen samen zijn. Ieder weet wie vóór en wie na hem staat op de alphabetische lijst der werkers. Wanneer er nu gevraagd wordt „r o n d k ij k" te houden, kijkt ieder rond of hij die twee werkers vinden kan. Aldus wordt 't onmiddellijk gemerkt, als er iemand ontbreekt. Vooral bij excursies en tochten is dit een groot gemak.

Een inrichting dié wij pas hebben ingevoerd dient om het beheeren van „d e w i n k e 1" voor de kinderen zoo gemakkelijk te maken, dat zij dat werk aan kunnen Het is n.1. altijd zoo gesteld, dat als een werkzaamheid net even te moeilijk is, deze een zware druk wordt voor hen en niet „gaat". En dan is het meestal zoo, dat als we het middel gevonden hebben om het werk een beetje te vergemakkelijken, het nadien wél gaat. Zoo heb ik bij deze