Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

winkel door een eenvoudig middeltje geloof ik de oplossing gevonden van een moeilijkheid die we al lang gevoeld hadden: Al geruime tijd hadden we ,,de winkel" waar de werkers hun schriften, potlooden, pennen en penhouders, gommetjes enz. konden betrekken. Wij wilden natuurlijk graag, dat een of twee werkers die zaak administreerden: het zou een mooie oefening voor hen zijn in accuraat boekhouden . . . maar het was té moeilijk: de zaak klopte wel eens niet heelemaal, en dan werd er — zooals te begrijpen is — door ouders geklaagd. Nu hebben de kinderen op de timmerles een aardig ding gemaakt met 12 vakjes, waarin de verschillende artikelen die verkocht worden, geborgen worden. D.w.z. in het vakje voor gewone schriften wordt slechts een beperkt aantal, b.v. 5 of 10, gezet; evenzoo in dat voor dikke schriften, ruitjesschriften, potlooden enz. Het aantal staat duidelijk bij elk vakje aangegeven. Vóór elk vakje is een gleuf waardoor kleine kaartjes geschoven kunnen worden, die dan in een bakje vallen. Al deze bakjes worden aan de voorkant door een uitneembare reep glas afgesloten.

Nu zijn er twee verantwoordelijke werkers 1) voor de „winkel": De „aanvuller" heeft tot taak iedere morgen vóór negen uur te zorgen, dat de voorraad van elk vakje wordt aangevuld tot het aangegeven aantal.

Neemt nu een' van de werkers b.v. een schrift uit het eerste vakje, dan moet hij meteen zijn naam en de datum op èen kaartje schrijven en dit in de bijbehoorende gleuf schuiven. Dit kaartje blijft dan zichtbaar door de reep glas die er vóór staat. Om vier uur komt nu de tweede verantwoordelijke werker voor de winkel, de „boekhou-

*) Deze verantwoordelijkheden wisselen niet per maand, maar worden minstens een trimester lang door dezelfde personen gedragen.