Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het leegen van prullemanden, de zorg voor de vuilnisvaten, het klaarzetten vóór en het afwasschen na de maaltijd, het wasschen, strijken, vouwen en opbergen van handdoeken, omwaschdoeken, stofdoeken enz, het tuinwerk en verder buitenwerk — het vormt tezamen een zeer aanmerkelijke hoeveelheid arbeid. Gebeurt dit werk goed en degelijk, dan werkt het natuurlijk ten zeerste er toe mee, dat die ordelijke en nette omgeving ontstaat, welke eenvoudig noodzakelijk is, zal goed hoofdwerk gedaan kunnen worden. (Zie afb. p. 160, 161).

De ervaring heeft ons geleerd, dat ook in de eenvoudige dagelijksche bezigheden door ons ouderen degeüjk en stelselmatig leiding moet gegeven worden, wil het werk met vreugde gedaan worden. Daarom worden thans geregeld lesjes gegeven aan kleine groepjes. Dit geschiedt aan de hand van wat wij noemen het „werkzaamhedenboek."

Dit is een groot folio boek (een van de vele boeken van dit formaat die voor verschillende doeleinden door de kinderen zijn gemaakt), waarin allerlei werkzaamheden uitvoerig en duidelijk omschreven worden. De kinderen zelf schrijven deze liefst geïllustreerde opstellen, op grond van hun eigen ervaring bij het verrichten van de beschreven handelingen, en in overleg met oudere, deskundige helpers. Bij dit schatboek, deze encyclopaedie van vaardigheden op het gebied van huishoudelijk werk en andere handenarbeid, die wij bezig zijn op grond van onze gemeenschappelijke ervaring samen te stellen, wordt tevens een klapper gemaakt, zoodat b.v. iemand die een bepaalde verantwoordelijkheid op zich genomen heeft, gemakkelijk kan naslaan, hoe hij dat bepaalde werk het beste en het handigste kan doen. Om in de hand te werken, dat dit boek ook werkelijk gebruikt wordt, hebben