Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schilderswerk: Periodiek worden tafels en stoelen, wanneer noodig, opgeknapt en ook in het gebouw de noodige werkzaamheden verricht. Zoo zijn verscheidenen van de „werkers" vertrouwd geraakt, onder leiding van een vakman, niet alleen met beitsen, schilderen en lakken, maar ook met het verwijderen van oude beits, het afbranden van verf, plamuren en stoppen, inzetten van ruiten enz. Tot nog toe is het buitenwerk nog door vaklieden verricht. (Zie afb. p. 161).

Kartonwerk: Zooals reeds gebleken is, hebben wij vaak folioboeken noodig voor verschillende doeleinden, welke dan door de kinderen worden ingebonden. Ook hebben zij vele doozen, portefeuilles en andere voorwerpen gemaakt waaraan wij behoefte hadden. Verder hopen wij meer en meer het stelselmatig onderhoud (inbinden en plakken) van boeken en muziek door de kinderen te kunnen doen verrichten. Tot nu toe waren wij vaak genoodzaakt, de hulp van ouderen hierbij in te roepen.

Veel van het kartonwerk dient voor het maken van leermiddelen: een reliëfkaart voor aardrijkskunde, „schrijfbruggetjes" voor het schrijfonderwijs en vele andere voorwerpen die ik later beschrijven zal.

Metaalwerk: Doordat wij tot nu toe slechts éen enkele maal leiding hadden bij koperwerk, hebben wij nog niet veel op dit gebied gedaan, al zijn soms aardige broches e.d., een enkele keer een groote schaal van koper geslagen. Ook hebben de jongens een koperen windwijzer gemaakt, draaiende op een oude fietsnaaf, die al jaren dienst doet.

het lesrooster, vloer-uitboeners (gemaakt door middel van een kistje, waarin ter verzwaring twee baksteenen), korfbalpalen op standaards, bak om na de maaltijd messen en vorken op te halen, enz.