Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laag, die onder alles heen loopt, terwijl de uitgegraven grond een verhooging vormt. Bij de ingang hebben we een betonnen vloer gemaakt om het gebouw minder vuil te doen worden. Het achterterrein dat oneffen was, werd vlak gemaakt en met dennennaalden bedekt, een boordbed werd aangelegd, een laag hekje om het gebouw geplaatst, boomen werden gerooid, vuilnisvaten getimmerd en een klein primitief wagentje werd gemaakt om de kleine kinderen in staat te stellen ze aan de weg te zetten; bijenkasten werden getimmerd.

Komen we op het hockeyveld aan de overzijde van de weg, het prachtige veld waar wij van af het begin gedurende ons spel-halfuurtje hebben mogen spelen1), danzien we ook daar vruchten van het werk van dekinderen. Waar de hockeyclub, die het veld in huur heeft, ons zóó veel vreugde had verschaft door ons toestemming te verleeneh er te spelen, vroegen wij of wij het paviljoen wat mochten opknappen. De jongens hebben toen geholpen het dak opnieuw met asphaltpapier te bedekken, en hebben daarna het huisje zelf gecarbolineumd en geschilderd en een nette kist met deksel, die zij getimmerd hadden er bij geplaatst voor papier enz. Ook verhardden zij de ingang tot het veld, daar deze bij nat weer altijd modderig werd.

Zoo spreekt alles, waar we ook zien, van werk dat gedaan is, werk dat noodig was en waarvan wij nu allen dagelijks profiteeren.

Het spreekt toch wel van zelf, dat de kinderen, die hebben meegeholpen, soms in zwaar en vermoeiend, vaak in vuil en onpleizierig werk, om al die dingen te maken ze in later jaren altijd met een zekere affectie aanzien? Ze kunnen het zoo écht zeggen, al was het jaren te voren

x) Zie afb. p. 224.