Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu eens kunnen zien!" Want niets is overtuigender voor degene die er nog aan twijfelt, of wel een kind g r a a g w e r k t, dan het zien van de ernstige, rustige vreugde waarmee zij zich in zulke produktieve aktiviteit verhezen kunnen. En ik geniet, als ik er een zoo uit de grond van zn hart hoor zeggen: „we hebben van middag aan de kuil gegraven, 't Ging zoo lékker!" Want ik weet het, met twijfellooze zekerheid, dat, voor ieder gezond mensch werken niet alleen levensnoodzakelijkheid is, zooals ik boven al zeide, maar ook: vreugde. Maar dan moeten we ook weten dat onze arbeid het geluk van allen dient!

van A \ A t ^ ^ n°g ^ 6nkeIe kan** van de handenarbeid besproken. Ik heb de nuttigheid

voor een gemeenschapsleven als het onze laten zien en de paedagogische waarde trachten te belichten. Maar er is | nog zooveel meer:

Vooreerst is het begrip „handenarbeid noodig tot instandhouding van het werk," op 1 Sept. '34 in een geheel nieuw licht komen te staan, daar toen het werk werd uitgebreid en het doel niet langer was de Werkplaats maar een grootere kindergemeenschap, uit meerdere zulke

kTen^aan^.' ** de '>We*PIaats Kindergemeenschap Bilthoven" of „W. K. B." hebben genoemd. Van af het ^ fjj de ^ ^ ^

nuddag k de gemeenschap behoorden

w^k wit "h^narbe^dagen": Alsergemeenschapswerk was dat gedaan moest worden, dan moest het vóórgaan, en is er „ooit gevraagd of men er „zin in had", (o akehg woord!) maar als van-zelf-sprekend verondersteld

doen Wi ï"kÏ4 "Ir1 ^ t6 hdpen Zulk *

doen. Wij hebben echter lang niet al die werktijd behoeven