Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nicus het klavier 1

Deze sociale kant van de handenarbeid bij opvoeding en onderwijs mag ook wel eens naar voren gebracht worden, al is gelukkig de toestand vergeleken met de vorige eeuw wel iets verbeterd. Het spreekt wel van zelf, dat kinderen die gewend zijn allerlei werk aan te pakken heel anders zullen staan, ook in hun later leven, tegenover de arbeid van handwerkers die op elk terrein door hun werk hun leven helpen dragen en verrijken. Zij zullen meer en meer doordrongen worden van een gevoel van solidariteit met allen die arbeiden, zij het met hand öf hoofd, omdat zij zich kunnen verplaatsen in de toestand van hen die al dat werk doen: „zij hebben dat zelf ook wel gedaan."

Het doet mij zoo goed, als er wel eens arbeiders bij ons komen voor werk dat wij zelf niet kunnen doen, hoe ernstig en handig dan soms onze jongens even kunnen meehelpen. Een poosje geleden werd er zoo aan de centrale verwarming gewerkt: hij moest eigenlijk van binnen eens goed worden schoongemaakt, omdat door de roestaanslag warmte verloren ging, maar het kon door het stookgat niet goed gebeuren. Toen was dadelijk een van de jongens, die er net door kon kruipen bereid om, liggend op de rooster, al die roest tusschen de buizen weg te krabben, een vies werkje, maar dat hij met groote ernst en accuratesse afmaakte.

Er is inderdaad geen minderwaardig werk onder de soorten arbeid, die werkelijk noodig zijn voor het geluk van de menschen. Alleen minderwaardig, ja de mensen onwaardig is alle werk dat de menschen schaadt: dat hun verleidingen in de weg legt, dat hen vergiftigt of verdooft, hen martelt en doodt, of hun zielen schaden kan!