Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. LEERPLAN EN INDEELING VAN HET WERK.

Toen ik in Jan. '26 besloten had, mijn eigen kinderen te gaan les geven en helpen bij hun werk, had ik onder andere één moeilijkheid, die mij verontrustte: ik was in de jaren die mij scheidden van de tijd toen ik zelf op de lagere school was, heelemaal vergeten wat kinderen daar feeren. Het was al 28 jaar geleden dat ik op de lagereschoolbanken zat. Sedert had ik wel het toezicht gehad over een aantal dorpsscholen op de Libanon in Syrië, en ook eenige tijd les gegeven in Engelsche scholen, maar noch het een noch het ander gaf mij veel directe hulp. En ik herinner mij levendig hoe mij de angst bekroop, dat ik een heel vak eenvoudig vergeten zou!

Dit was 't feitelijk wat mij er toe bracht eens voor mijzelf uit te zoeken welke „vakken" er al zoo onderwezen worden op de gewone scholen. Ik leende een paar leerplannen van lagere- en programma's van middelbare scholen en legde de namen van de schoolvakken op losse kaartjes geschreven vóór mij. Daarna voegde ik er aan toe eenige vakken die ik belangrijk vond, en begon toen al de kaartjes te schikken op een wijze, die mij tot op zekere hoogte logisch en tegelijkertijd praktisch leek.

Een factor, die ook meewerkte om mij er toe te brengen van af het begin systematisch te werk te gaan, was een andere: Ik Het de kinderen vrij, boeken te gebruiken uit het kleine bibliotheekje dat ik had beschikbaar gesteld, en ik zette voor het gemak natuurhjk de boeken van een vak bij elkaar. Maar de kinderen zetten ze dan dikwijls niet op dezelfde plaats als ze ze gelezen hadden, met het ge-