Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der te beschrijven werkplan uitwerkten, werden de onderverdeelingen der vakken nog eens opnieuw critisch beschouwd en waar noodig aangevuld of verbeterd.

Zelfs nu is dit werk nog niet af, en wel om deze reden, dat wij nog lang niet al de vakken en vakdeelen voor de kinderen noodig gehad hebben. Wij hebben uit den aard der zaak — vooral waar er altijd, door de gestadige toename van het aantal kinderen, veel meer werk te doen was dan wij af konden maken — ons moeten beperken tot die vakken en deelen ervan, die tot nu toe door de kinderen werkelijk beoefend werden.

Als resultaat van het werk dat gedurende al deze jaren door ons en anderen op dit gebied gedaan werd, is ten slotte tot stand gekomen de volgende

Vakgroepen. Naam

Nr. | Kleur. m

0 bruin „algemeen".

1 paars „expressie en vaardigheid" (doe-vakken).

2 blauw „taal en talen".

3 groen „de aarde" (met z\jn levende wezens).

4 geel „wiskunde .

5 oranje „de wereld van de stoF*.

6 rood „mensch en maatschappij".

7 wit1) „de wereld van de geest".

Hoofdindeeling:

*) Het zal blijken dat wü op allerlei gebied de kleuren in deze volgorde gebruiken. Dit geeft vaak een groot gemak. Om tot 10 te kunnen gaan voegen wü er dan nog aan toe: zwart voor 8, zilver voor 9 en goud voor 10.