Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ruw Schema. Vakgroepen. Vakken. Kr.l Naam. Nr- Naam.

Aantallen Vakdeelenll

i

0 „Algemeen" 01 „Inrichting Werkplaats" 3

1 „Expressie en vaardigheid" 10 „Lichaamsoefening" 20

11 „Dieren en planten ) 6

12 „Huisvesting"3) 12

13 „Kleeding"8) 12

14 „Voeding" 4) 4

15 „Overige lichamelijke8)

arbeid en allerlei vaardigheden" 10

16 „Schrijven en steno" 8

17 „Lezen en declamatie" 14

18 „Muziek" 12

19 „Zichtbare kunst" 10

2 „Taal en talen" 21 „Grieksch" 10

22 „Latijn" 10

23 „Nederlandsch" 30

24 „Engelsen" 10

25 „Duitsch" 10

26 „Fransch" 10

27 „Esperanto" 6

3 „De aarde" 30 „Aardrijkskunde" 15

31 „Geologie" 3

32 „Plantkunde" 15

33 „Dierkunde" 11 34/36 „Menschelijk lichaam en

hygiëne" 5

*) Afkorting van „lichamelijke arbeid in verband met dieren

en planten.

a) „ „ „ n m •> huisvesting.

8) I „ ,> >t »» »• kleeding."

4) „ "„ » »• •» m voeding.'

s) Het is duidelijk hoe groote plaats de handenarbeid in het leerplan inneemt, daar na het nog meer fundamenteele vak „lichaamsoefening" de eerste 5 vakken er aan gewijd zyn!