Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vakgroepen. Vakken. Nr.l Naam. Nr« Naam.

Aantallen Vakdeelen

4 „Wiskunde" 41 „Rekenen" 30

42 „Algebra" 10

43 „Vlakke meetkunde" 10

44 „Stereometrie" 5

45 „Gonio- en trigonometrie" 5

46 „Boekhouden en 5

han delsr ekenen''

47 „Beschrijvende meetkunde" 3

48 „Analytische meetkunde" 2

49 „Hoogere wiskunde" 2

5 „De wereld van de stof" 51 „Kosmografie en 10

Sterrenkunde"

52 „Natuurkunde" 15

53 „Scheikunde" 7

54 „Mechanica" 3 >t 56 „Bedrijvenkennis" 5

6 „Mensch en maatschappij 60 „Algemeene 14

geschiedenis" *)

61 „Vaderlandsche 10 geschiedenis" a)

64 „Sociologie" 3

65 „Staathuishoudkunde" 6 ,,66 „Staatsinrichting" 3

7 „De Wereld van de geest 73 „Wetenschappen der 6

religie" 4QQ

Totaal 43 *) vakken.

x) D.w.z.: de geschiedenis ingedeeld „naar de tijd", zoodat in dezelfde tijdsperiode de verschillende gebieden worden beschouwd.

2) Feitelijk bedoelt dit nr. te zijn de behandeling van de geschiedenis ingedeeld „n aar de plaats", zoodat een zelfde gebied door de eeuwen heen wordt beschouwd. Om praktische redenen werden echter als namen de gebruikelijke woorden „Algemeene" en „Vaderlandsche" geschiedenis aangehouden.

s) Voor de bibliotheek en de verdere opberging worden nog de volgende vaknummers gebruikt, die wü echter niet noodig hebben bij onze „leervakken":