Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De opzet heb ik zóó gemaakt, o.a. omdat de vakgroepen, zooals ze hier ontworpen zijn, min of meer overeenstemmen met de ontwikkelingsphasen van het kind. Niet waar: het zeer jonge kind begint met te dnj> n. Het leert zich op allerlei wijzen uitdrukken en maakt zich velerlei vaardigheden eigen. Het moet zijn lichaam en de deelen ervan oefenen. Het gaat al gauw zorgen voor die-

Groep 0: 02 = Bibliografie en bibliotheekwezen.

03 = Encyclopaedieën.

04 = Periodieken.

05 e= Overige algemeene werken. Groep 2: 20 = Taalstudie in het algemeen.

28 == Overige Europeesche talen.

29 = Niet-Europeesche talen. Groep 3: 34 = Physiologie.

35 = Biologie (voor zoover niet bij plantkunde en dierkunde ondergebracht).

37 tss Geneeskunde.

38 ss Veerartsenijkunde.

Groep 4: 40 = Wiskunde in het algemeen.

Groep 5: 50-= Natuurwetenschappen in het algemeen.

55 — Ingenieurswetenschappen of techniek. Groep 6: 62 = Archaeologie en antiquiteiten.

63 = Anthropologie en ethnologie. Groep 7: 70 s= Wijsbegeerte.

71 = Psychologie.

72 = Paedagogie.

74 = Andere geestelijke wetenschappen. Groep 8: „Schoolwezen".

80 = Schoolwezen in het algemeen.

81 = Schooltrappen en -soorten.

82 es Openbare en bizondere scholen.

83 - Schoolvormen.

84 = De school in de samenleving.

85 — Schooladministratie.

86 = Schoolorganisatie.

87 = Onderwijsregelingen.

88 = Overige onderwerpen.

89 = De eigen school.