Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat wij de andere in de praktijk van ons „schoolleven" vooralsnog niet noodig gehad hebben.

Nu heb ik nog niet genoemd het allereerste „vak", genaamd „Inrichting Werkplaats".

Dit past natuurlijk niet in de min-of-meer chronologische volgorde zooals ik die aangaf. De reden waarom dit als Nr. „01" aan alle andere voorafgaat is — zooals men wel begrepen zal hebben — dat een nieuwe leerling van de Werkplaats vóór alles zich even moet inwerken in de systematische opzet er van, wil hij met vrucht en zonder tijdverlies kunnen meewerken.

Wanneer wij aldus die 400 „vakdeelen" gevormd hebben, dan is dat niet gebeurd alleen maar uit drang om een systematisch overzicht over alle eventueel te behandelen of te verwerken stof te hebben. Belangrijk als dit op zichzelf is, bestaat er toch eenandere, bij uitstek praktische reden waarom wij deze indeeling tot in kleinere details uitwerkten, en wel deze: Bij een vrije werkwijze als de onze, is het gevaar niet denkbeeldig, dat een kind, geleid door zijn persoonlijke belangstelling en aanleg, of zelfs door toevallige omstandigheden, bepaalde deelen van een vak zeer grondig en degelijk bestudeeren en zich-eigen-maken zal, maar dat andere door hem volkomen zullen worden verwaarloosd of overgeslagen. Aldus ontstaan dan grootere of kleinere hiaten. Ieder die op deze wijze gewerkt heeft, zal uit ervaring weten, hoe krasse vormen dit in bepaalde gevallen kan aannemen. Dit is ook niet te verwonderen, want er is geen ander middel om het te voorkomen, dan dat de leerkracht er voor waakt, dat deze fout vermeden wordt. En hoe ter wereld moet hij of zij bij een