Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grond van het geregelde werk der leerlingen.

Ik ontwierp toen tevens het stelsel, dat wij sedert behoudens enkele kleine wijzigingen hebben ingevoerd en dat aan de werkers de mogelijkheid biedt, op grond van maandelijks afgenomen „proeven" de volgende diploma's te halen:

1°. paars1) diploma (dat voor de gewone schoolvakken ongeveer overeenkomt met eind 2e klasse L. S.)

2°. blauw diploma (id. eind 4e klasse L. S.)

3°. groen diploma (id. eind L. S.)

4°. geel diploma (id. eind 3 jarige H. B. S. of wel U. L. O. school).

5°. oranje diploma (id. 5 jarige H. B. S. of Gymnasium).

Wel te verstaan: om deze diploma's te halen zouden geen examens worden afgenomen; zij zouden automatisch verkregen worden, op grond van het feit, dat een werker een bepaalde hoeveelheid „proeven" had afgelegd. Ik geloofde n.1. — en de ervaring heeit bewezen, dat dit zoo is — dat aldus de behoefte der kinderen aan vastheid voldoende bevredigd zou worden.

Reeds lang te voren hadden wij getracht stelselmatig tests af te nemen, maar door gebrek aan tijd was het niet mogelijk geweest deze werkwijze volledig door te voeren. Nu was het mijn bedoeling, dat voor de diploma's deze tests tot een volledig stelsel van „proeven" zouden worden uitgewerkt. Het afleggen van deze proeven zou verplicht gesteld worden, het halen van diploma's uit den

x) Het 1 e diploma is natuurlijk weer paars, het 2e blauw enz. Zie noot op pag. 1 06.