Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard der zaak niet. Aan een werker, die er niet in zou slagen alle voor een diploma noodige proeven te doen, zou bij het beëindigen van zijn verblijf in de Werkplaats een lijstje van de afgelegde proeven kunnen worden overhandigd.

Het was natuurlijk een brutaal besluit, aldus onze eigen diploma's in te stellen, en maar af te wachten, of zij in de oogen van de wereld om ons heen waarde en beteekenis zouden krijgen, maar het leek mij, dat het moment gekomen was, om de koe bij de horens te pakken, en het was een groote vreugde voor ons allen, toen wij merkten dat de geheele Medewerkerssamenkomst eenstemmig bereid bleek de stap te wagen. Het leek ons zeer wel mogelijk, dat een poging om aldus naast de bestaande examens iets anders te scheppen, dat de bezwaren van het examenstelsel zou ondervangen, de sympathie zou hebben van zeer velen in den lande, die met ons naar een betere inrichting verlangen.

Toen de Medewerkerssamenkomst besloot de diploma's in te stellen, besloot zij tegelijkertijd om zich te wenden tot de Oudersamenkomst. Dit geschiedde enkele dagen later. Uiteengezet werd, dat voor het opzetten van de „proeven'' en „diploma's" zeer veel arbeid en dus tijd noodig zou zijn, en voorgesteld, dat de kinderen daarom al op 1 Juli naar huis zouden gaan om daar de Juli-maand alleen te werken. Zij zouden dan pas 18 Sept. weer op de Werkplaats terugkomen. De Oudersamenkomst nam het plan met groote instemming aan, zoodat wij medewerkers die zomer 2Yi maand hadden om de organisatie van de Werkplaats meer op te zetten zooals wij al jaren gewild hadden. Dat was een inspannende tijd, maar dank zij medewerking van velen, vooral ook gedurende de laatste weken van een flinke groep uit de kinderen, kon-