Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den wij de cursus 1933—'34 op de nieuwe wijze beginnen.

De nieuwe werkwijze bleek de kinderen en ons goed te voldoen. Reeds het eerste jaar kon een vrijwel normaal aantal diploma's van alle kleuren, behalve oranje, worden uitgereikt. Op ieder diploma werd aangeteekend, welke proeven er voor waren afgelegd. *)

In Juli '34 kwam de zaak in een nieuw stadium, doordat toen een conferentie van twee dagen plaats had van vertegenwoordigers van de Pallas Atheneschool te Amersfoort, de U. L. O. school van de Bussumsche Montessorivereeniging en de Werkplaats. Het doel van deze samenkomst was, de mogelijkheid te bespreken van samenwerking in de uitreiking van diploma's.

Wij gaven n.1. reeds eigen schooldiploma's, en de beide andere scholen hadden besloten hetzelfde te gaan doen. En nu voelden wij, dat onze diploma's aan waarde zouden winnen, en dat de gelijkwaardigheid er van verzekerd zou zijn, als wij zouden gaan samenwerken.

Daarbij kwam natuurlijk dadelijk ter sprake de wijze waarop gewerkt zou worden: wij medewerkers van de Werkplaats hadden al bemerkt, dat de opzet van onze „gele" diploma's niet goed was: De eischen waren te zwaar. Wel hadden wij bij het opstellen van ons leerplan een gedetailleerde tijdsbegrooting gemaakt, waarbij wij zoo goed mogelijk geschat hadden, hoeveel tijd voor al het werk dat wij projecteerden gemiddeld noodig zou zijn, maar wij bleken de krachten der kinderen hier overschat te hebben. Dit was ook geen wonder, want feitelijk kwam het hierop neer, dat zij behalve de stof van het U. L. O.

1) Het spreekt van zelf, dat vele kinderen van het afleggen van bepaalde proeven konden worden „vrijgesteld", als overgangsmaatregel.