Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elk vak, ten einde het diploma te verkrijgen. Elke proef heeft hierbij een vakje, dat in de kleur van de vakgroep gekleurd wordt, als de proef met succes is afgelegd.

Sommigen zullen wellicht vreezen, dat de kinderen op deze wijze meer voor het diploma zullen werken, dan dat zij zich voor het werk als zoodanig zullen interesseeren. Ongetwijfeld is dit een punt, waar wij voortdurend aandacht aan zullen moeten besteden. Maar de praktijk heeft mij geleerd: ten eerste, dat als wij een open oog hebben voor dit gevaar, wij er niet zoo bang voor behoeven te zijn; vervolgens, dat de kinderen zóó dankbaar zijn voor de vastheid en steun, die het beperkte en concrete doel hun geeft bij hun werk, dat wij hun deze niet mógen onthouden; ten derde, dat wij op deze wijze werkende — zooals ik al zeide — vermijden kunnen dat hiaten ontstaan in de kennis van de kinderen, en ten slotte, dat de proeven zoo kunnen worden ingericht, dat er overvloedig mogelijkheid blijft voor de spontane activiteit, die ook wij als buitengewoon belangrijk beschouwen en waaraan wij daarom volle gelegenheid tot ontwikkeling geven willen.

Wat wij bij de opstelling van ons leerplan gedaan hebben en nog bezig zijn te doen, is het volgende:

Voor elk vakdeel bepalen wij vooreerst, hoe wij het zullen noemen (deze naam duidt vaak niet ten volle aan wat het vakdeel behelst, maar geeft dan toch het belangrijkste of meest kenmerkende werk er van aan). Dan I stellen wij vast, welk „werkstuk" moet worden ingeleverd om de proef te kunnen doen. Deze werkstukken kunnen zeer verschillende vormen aannemen: Vaak is het een overzicht over het vakdeel, een schema, een excerpt. Soms een teekening of een model betrekking hebbende op het geleerde. Ook wel een leermiddel dat an-