Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. EENIGE OPMERKINGEN OVER VERSCHILLENDE VAKKEN.

Zooals gezegd wil ik nu een en ander opmerken over verschillende leervakken in verband met ons werk.

Vooreerst over lichaamsoefening. Tot nu toe hadden wij geen zaal, dus deden wij uitsluitend gymnastiek in de door rietmatten omgeven ruimte achter het gebouw van de Werkplaats.

Gedurende het koude halfjaar „Mülleren" we drie maal per week, (de jongeren vier maal). Dit doen we allen samen, en in badpak; en soms gebeurt dit met muziek. Daarna nemen we tot slot een douche, ook 's winters. De 6 douches, (3 buiten, 3 binnen) worden dan met geisers verwarmd. In het zomerhalfjaar gaan we dagelijks allen samen zwemmen. Thans geschiedt dit in het groote „natuurbad"1). Dit heeft zijn voor- en nadeelen. Een nadeel is, dat de dagelijksche fietstocht-er-heen heel wat tijd en energie kost. Ik hoop daarom, dat wij in staat zullen worden gesteld een eigen zwembad te bouwen. Vooral als het werk zich uitbreidt zal dit plan uitvoerbaar moeten zijn. Een tijdlang, toen een ervaren Mensendieckleerares met ons meeleefde (o.a. gedurende ons kamp van 4 weken in Hulshorst op de Veluwe), hebben de kinderen met groote ernst en concentratie de prachtige Mensendieck-oefeningen gedaan. Onze wensch zou zijn, deze geregeld in het werkplan op te nemen, maar helaas zijn we hiertoe nog niet in staat.

*) Zie afb. p. 224.