Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat zijn, namen correct over te schrijven!

Om te maken, dat ook snel geschreven kan worden, bijvoorbeeld om dictaat te maken, hebben wij stenografie opgenomen in het leerplan.

Bij de opzet van de muziek hebben we bij elk van de proeven dezelfde indeeling aangehouden, omdat het ons streven is, gedurende de tijd van ontwikkeling, de verschillende aspecten tot hun recht te laten komen. Bij elke proef denken wij dus aan: Toonhoogte, rhythme, harmonie, bouw en karakter, notatie, dictee, geheugen, zang, spel op instrumenten, muziek hooren, klanksoort en dynamiek, compositie; maar bij iedere proef wordt op elk van deze gebieden een stap verder gedaan. Hierbij komen dan nog voor de jongste kinderen verschillende muziekspelletjes.

Volgens mijn overtuiging moet ons doel zijn, dat ieder kind zich eenmaal van de muziek kan bedienen evenals van de taal om zich te uiten. Het is niet voldoende als hij reproduceeren kan: zelf maken en opschrijven, althans van wijsjes moest even van-zelf-sprekend door ieder kunnen geschieden, als thans het schrijven van zinnen, brieven en verhaaltjes.

Bij de vakindeeling hebben wij het zoo ingericht, dat wij de hinderen eerst laten beginnen met drie tonen, (c', d' en e') met de middelste als „centrale" toon waaromheen de melodietjes zich bewegen. De in het volgende hoofdstuk te beschrijven monochorden, maken het mogelijk deze tonen door een kleur aan te duiden, zoodat voor de kleinste kinderen dadelijk toonhoogte-dictée en compositie in een primitieve vorm mogelijk worden. Zij zingen die tijd ook liedjes met de drie tonen en spelen deze op instrumenten.

Hebben zij de drie tonen door en door leeren kennen,