Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven. Ik heb woordenlijsten samengesteld, eerst alleen gebruik makende van de Hollandsche medeklinkers: s, z, f, h, p, b, t, d, k, j, 1, m, n, ng en de Engelsche zachte v; en wat betreft de klinkers uitsluitend van de Engelsche i (tusschen onze i en ie) en de Engelsche adie ik omschreef als meer open en helderder dan onze toonlooze klinker.

Met dit beperkte materiaal maakte ik een verhaaltje.

Ziehier wat het werd als eerste lesje: