Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op deze wijze kan telkens volle aandacht besteed worden aan elke nieuwe klank, en worden de reeds bekende onderwijl stelselmatig ingeoefend, terwijl bij elke les een voldoend aantal nieuwe woorden wordt bijgeleerd. M.i. is dit een volkomen logisch beginsel voor een eerste cursus in een vreemde taal, en ik wilde wel, dat iemand iets dergelijks voor Fransch en zelfs ook voor Duitsch maakte, ofschoon daar de uitspraakmoeilijkheid wel veel kleiner is.

Wat de intonatieteekens betreft: ik richtte die voor Hollandsen gebruik aldus in, uitgaande van de teekens van Harold Palmer, maar vereenvoudigd:

Horizontale streepjes worden gebruikt waar geen nadruk is; pijltjes waar de toonhoogte in de er op volgende lettergreep verandert, waardoor deze nadruk verkrijgt. De intonatieteekens slaan steeds op de lettergreep, het woord of de woordgroep die er op volgt. Vaak strekt een teeken zich over meerdere woorden uit.

Wij onderscheiden 4 tonen: „hoog", „hoog midden",

eerste Montessorischolen medewerking toegezegd ten einde dit mogelijk te maken, maar slechts bij medewerking van veel meerderen zou dit kunnen gebeuren.