Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op ik boven al aan de hand van een voorbeeld wees, maar anderdeels — en vooral — doordat zij niet weten, dat er 4 redenen zijn waarom bij het Engelsch een lettergreep lang mag worden aangehouden:

1 °. als er een lange klinker in voorkomt (b.v. sea, law). 2°. als er een twee-klank of meerklank in voorkomt

(b.v. for, wire). 3°. als hij eindigt op een neusklank (b.v. can, sing). 4°. als hij eindigt op een stemhebbende medeklinker

(b.v. had, will). Ik laat de kinderen op een bepaald punt in de cursus voor Engelsch rhythmiek-oefeningen doen, door lettergrepen te laten onderstreepen met bijvoeging van een 1, 2, 3 of 4 in overeenstemming met bovenstaande regels. Is een lettergreep lang om 2 of 3 redenen, dan wordt deze

2 of 3 maal onderstreept en worden meerdere cijfers bijgeschreven, aldus:

mind child

2, 3,4 2,4,4

Ik geloof dat deze oefeningen zeer bevorderlijk zijn voor het overwinnen van de rhythmiek-moeiüjkheid.

Wat de phonetiek betreft, hier geef ik de kinderen wat ik noem het „klankenspectrum". Ik schrijf de klanken op in de volgende volgorde voor het Engelsch en vergelijk ze met eenige Hollandsche klanken, om ongeveer te laten zien waar zij ten opzichte van deze liggen: Engelsch (phonetische schrijfwijze).

juj I31!3! Ia'l 1*1 lel 1*1 ': |a|3:|A

Hollandseh (orthographische schrijfwijze).

oei jo van bot joojo vanlotj j javanlatj jaaj jevanletj ji van lid j jievanliedj j ,

Ook dit geloof ik kan voor de kinderen verhelderend en oriënteerend werken.