Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus: vroegste bewoners en Romeinen; middeleeuwen; 80-jarige oorlog, „gouden eeuw" en „verval"; Fransché tijd; 19e en 20e eeuw.

In de tweede behandeling zijn de eerste 3 proeven aldus gegroepeerd: oudheid en middeleeuwen; de 80jarige oorlog; de „gouden eeuw" en het „verval".

Het spreekt van zelf, dat geschiedenis een van de vakken is, die zich het minst leenen tot zelfwerkzaamheid omdat zoowel vertellen als doceeren er altijd zeer belangrijke plaatsen bij zullen en moeten innemen. Wel geven geloof ik de „werkstukken" en ook het materiaal dat wij samen gaandeweg verzamelen de mogelijkheid ook hier iets te bereiken, maar ik geloof, dat voor de meeste kinderen de echte geschiedenis een gesloten boek zal blijven totdat zy ouder zijn, omdat zij — uitzonderingen daarge* laten — het orgaan en de ervaring missen, die een mensch*' voor historisch inzicht toegankelijk maken.

11. Kindergemeenschap.