Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. HULPMIDDELEN VOOR ZELFWERKZAAMHEID.

In dit hoofdstuk moet ik in kort bestek zoovele en velerlei zaken behandelen, dat ik wel tot een zeer beknopte schrijfwijze, en hier en daar tot droge opsomming mijn toevlucht zal moeten nemen, om toch althans te noemen wat deze of gene lezer misschien interesseeren zal.

Allereerst iets over het gebouw van de Werkplaats, want dat is het belangrijkste hulpmiddel bij het werk, dat wij hebben (zie afb. p. 17). Het werd in '28— '29 volgens mijn aanwijzingen, wat opzet en indeeling betreft, gebouwd door de architect Frants Röntgen, die thans bezig is er een vleugel aan te bouwen, en voldoet ons uitstekend. Het is eenvoudig en geriefelijk, gezellig zelfs en mist al het grootsche en officièele dat soms bij dure scholenbouw zoo beklemmend, en ook uit paedagogisch oogpunt zoo verkeerd werken kan. Kinderen zitten geloof ik graag in kleine ruimten; als zij er kans toe zien nemen zij een boek en gaan onder een tafel zitten of in een holletje naast een kast; het geeft hun blijkbaar een veilig, beschermd gevoel. Daarom, en ook om de mogelijkheid, de leermiddelen, boeken en materialen voor de verschillende vakken handig bij elkaar te hebben, ben ik blij met onze vele vaklokalen en -lokaaltjes, al geeft het natuurlijk wel meer werk, wat het schoon- en ordelijk houden betreft. Het gebouw is geheel „doorzichtig": Van uit het leiderskamertje kan men overal heen zien, waar op de plattegrond stippellijnen geteekend staan. Dit is niet, — ik hoef het hoop ik niet te zeggen — om te kun-