Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van triplex duiden aan waar de rubrieken beginnen. Stoflappen (op de naailes gemaakt van oude stalen voor heerenpakken!) sluiten de ruimte boven de boeken af; door de kinderen met kleurige motieven versierde kalkzandsteenen, doen dienst als boekenstutten.

Wat de nieuwe vleugel betreft, hier is weer evenals in het bestaande gedeelte van het gebouw, elk hoekje van de beschikbare ruimte benut. Daar uitvoeringen betrekkelijk zelden voorkomen, heeft alles een dubbele bestemming: het podium is ook teekenzaal en oefenzaal voor koor en orkest; de ruimte onder het podium, die een betonnen vloer heeft, dient tevens voor berging van stoelen enz. voor uitvoeringen; ook voor schilderen, beitsen en boetseeren; de ruimte waar het auditorium zit is in het gewone leven timmerzaal, de vestiaire kartonkamer. Het is duidelijk dat bij uitvoeringen het geheele oude gebouw bij het podium aansluit voor verkleeden en andere geheimzinnige voorbereidingen, die het publiek in de zaal niet zien mag!

Wat outillage betreft wil ik hier een paar toestellen noemen waar wij veel nut van hebben: ten eerste een door een van de ouders gemaakte groote episcoop waarmee wij platen, kaarten enz. (groot tot 30 cm in 't vierkant) op het doek kunnen projecteeren. Aldus kunnen we er een gewoon muziekboek in leggen, en samen van de partituur zingen. Ten tweede een copiëertafel, die het mogelijk maakt op gewoon teekenpapier teekeningen, kaarten enz. over te trekken met doorvallend licht. Als lichtbron kan zoowel het zonlicht als een electrische lamp gebruikt worden. In het laatste geval moet dan eerst de schuine spiegel die voor weerkaatsing van het zonlicht onder het matglas scharnierend is aangebracht, worden opgetrokken vóór de lamp wordt ingeschakeld.