Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neemt. Vergist hij zich, dan legt hij het weer neer en geeft het later „nog eens een beurt." Op deze wijze kunnen heel gemakkelijk de namen worden „uitgezeefd", die nog niet bekend zijn. Op de provinciekaarten staan in geel de autowegen geteekend, omdat die tegenwoordig zeker recht hebben naast de spoorwegen op de schoolkaart vermeld te worden, en ook omdat ze voor de kinderen veel meer dan deze helpen ter oriënteering. De verstoppertjes zijn natuurlijk ook zeer geschikt voor het leeren van woordjes van een boek in een vreemde taal, van jaartallen (juist omdat een kind ze zichzelf in elke volgorde, door elkaar, kan overhooren) enz.

Een kleinere editie van de verstoppertjes (lang 2 cm., dik 3 mm.), gebruiken wij ook onder de naam van „uitblokkertje s". Die kan men op een leerboek leggen om het er in behandelde te leeren of te memoriseeren. Daartoe wordt door de docent telkens bij een zin het kernwoord onderstreept. Dit moet zoo gebeuren, dat er geen misverstand mogelijk is. We moeten dan het boek kunnen lezen wanneer de onderstreepte woorden vooraf zijn uitgeblokt. De „uitblokkertjes" worden dan onder het lezen als controle een voor een weggenomen, evenals bij de verstoppertjes werd beschreven.

Waar de tot nog toe genoemde algemeene leermiddelen op allerlei gebied van toepassing zijn, noem ik nu eenige meer speciale hulpmiddelen:

Om te leeren op de klok k ij ken gebruiken wij de „w o n d e r k 1 o k". *) Deze geeft, als de wijzers op een bepaalde stand gezet zijn, op de achterkant in woorden de tijd aan. Een klein kind kan aldus door een iets ouder kameraadje geholpen worden te leeren klokkijken. En zij die al de 5 kleine woordjes kunnen lezen, die