Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij de notatie gebruikt worden, kunnen het zich zelf leeren.

Ook gebruiken wij „klokkaarte n". Dit zijn duetkaartjes. Op elk er van staat een klokje met een bepaalde wijzerstand; op de achterkant staat in woorden hoe laat het klokje wijst. Wij hebben deze kaartjes zelf gecyclostyleerd.

Voor het s c h r ij v e n gebruiken wij eerst „voelletters" en „v o e 1 c ij f e r s", die wij in de vorm van ons „drukschrift" zelf gemaakt hebben door een touwtje met gluton op karton te plakken en er daarna eenigszins rekkend papier over te plakken. Het voordeel van deze voelletters is dat zij niet, zooals die van schuurpapier, ruig zijn. De punten waar de letters of letterdeelen beginnen, zijn door koperen knopjes gemarkeerd, dus voelbaar gemaakt.

De schrijfvoorbeelden hebben we gezet op „s c h r ij fbruggetjes", triplex plankjes van 21 bij 5 cm., aan de einden opgelegd op blokjes van 0,7 cm. hoog en 5 cm. lang. Op deze bruggetjes die loodrecht op de richting der regels worden neergelegd, staan 12 voorbeelden. Deze worden door het kind ieder éénmaal gecopieerd, Dan wordt het bruggetje naar rechts geschoven tot het over het door het kind geschrevene heen ligt, en worden de voorbeelden nog eens nageschreven.

Als deze bewerking nog eens is herhaald, is de bladzijde vol. Het voordeel hiervan is, dat het kind steeds naar het voorbeeld moet kijken, en dat hij zelfs even moet scherpstellen om dit te doen, daar het vlak van het bruggetje iets dichter bij zijn oog is. Door de blokjes waarop het triplex plankje bevestigd is, kan het verschuiven van het bruggetje het pas geschreven werk niet vlekken.

Voor rekenen hebben wij de volgende zelfwerk-