Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdeelingsdeeling, maar de verhoudingsdeeling. Ik heb daarom de deelkransjes ontworpen om het echte deelen te kunnen aanschouwelijk maken. Er zijn 20 vierkante metalen plaatjes 10,5 X 10,5 cm. Op elk plaatje is centraal (dus in of om het middelpunt) een van de getallen van 1 tot en met 20 aangebracht in de vorm van gaatjes, waarin metalen kogeltjes passen. Bij al deze plaatjes is tusschen de opvolgende kogeltjes van een kransje dezelfde afstand van 5 mm. Nu kan op elk getalplaatje een „deeler" gelegd worden. Dit is iets als een wieltje met spaken, dat in het centrum met een knopje kan worden vastgehouden. De deeler 2 heeft 2 stralen in eikaars verlengde. De deeler 3 heeft 3 stralen ónder 120°. De deeler 4 heeft er 4 onder 90° enz.

Leg ik nu de deeler 4 op het kransje met 8 kogeltjes, dan glijden de spaken tusschen de kogeltjes door en zien wij in elk van de 4 kwadranten 2 kogeltjes liggen, waaruit blijkt dat 8 : 4 = 2 is. Leg ik de deeler 3 er op, dan blijkt het duidelijk, dat 8 niet door 3 gedeeld kan worden. De drie spaakjes van het wieltje kunnen niet tusschen de kogeltjes door. Evenzoo is het geval als ik de deeler 4 op het kransje van 9 kogeltjes leg, enz. Dit leermiddel dient om het begrip te geven van wat deelen is, en ook om het begrip „deeler" concreet te maken.

„T e 1 r e e p e n" *) zijn kartonnen reepen waarop onder elkaar serife blokjes gedrukt zijn. Het kind legt de reep vertikaal op zijn schrift, telt elk rijtje blokjes en schrijft het aantal naast de reep. Zijn alle rijtjes geteld, dan keert het kind de reep om en vind op de achterzijde de uitkomsten ter controle.

„Rekenreepen" zijn net zoo ingericht als de „telreepen", maar hebben rijen sommetjes. De uitkomsten staan weer op de achterkant.