Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Tafelvellen"*) met „controle vij f hoek" *) zijn vellen met de tafels van vermenigvuldiging, die de kinderen moeten invullen. Ter controle is er een kartonnen regelmatige vijfhoek bij, op de kanten waarvan (voor- en achterzijde) de uitkomsten gedrukt zijn.

„Rekenlegkaarte n". *) Kleine kaartjes met de getallen van 1 tot 20, moeten op een grootere kaart gelegd worden, die door middel van een ruggetje aan een dek-karton verbonden is (evenals bij de kleurenkaart) en waarop eenvoudige sommetjes gedrukt staan die de getallen 1 tot 20 als uitkomst hebben. Zijn ze alle neergelegd, dan wordt het mapje dichtgeklapt en onderst boven gekeerd. De achterkanten van de kleine kaartjes blijken nu, als er geen fout gemaakt is een plaat te vormen.

Het „roosterspe 1". De 100 opteltafels staan door elkaar in 10 rijen van 10 op een karton. Er op ligt een „rooster", d.i. een karton met 100 venstertjes -waardoor de 100 tafels zichtbaar kunnen gemaakt worden. Verschuiven we het rooster echter enkele millimeters, dan zijn alleen de sommetjes zichtbaar, maar alle uitkomsten zijn afgedekt. Twee kinderen geven elkaar nu om de beurt een van de tafels op, en controleeren elkaar door het rooster even op zij te schuiven. Is het antwoord goed, dan wordt een „luikje" in het venstertje gelegd.

Hetzelfde hebben we ook voor de aftrektafels.

Het „r e k e n s p e 1". *) Dit bestaat uit papiertjes van 11X13 cm., waarop de getallen van 1 tot en met 100 staan in 10 rijen van 10.

Er bij gevoegd zijn 5 dobbelsteenen, 3 met de getallen 0, 1,2, 3, 4, 5 en 2 met de getallen 0, 6, 7, 8, 9, 10 op de zijkanten gestempeld. Een groepje kinderen speelt nu samen door beurtelings met de dobbelsteenen te gooien en af te schrappen alle getallen die door middel van de 4