Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

formaat), met een dichtklappende strook van karton links en een rechts. Hierop is een plaats voor alle werkwoordvormen van een van de Fransche vervoegingen, of van eenige onregelmatige werkwoorden. Steeds staan de namen van de tijden aangegeven en de persoonlijke voornaamwoorden. De werkwoordvormen zelf staan op blokjes (5 X 1 X 1 cm.). Deze moeten nu stuk voor stuk op hun juiste plaats worden neergelegd. Is dit gedaan, dan worden de strooken opgeklapt en worden de juiste vormen zichtbaar naast de blokjes ter controle. Te voren waren deze door de strooken bedekt geweest.

Bij het m u z i e k-onderwijs gebruiken wij, zooals al gezegd is „m o n o c h o r d e n". *) Wij hebben er 25, die gestemd zijn op alle halve tonen van c' tot en met c". De eerste 12 zijn 66 cm. lang, 12 van de overige 41 cm. en één 14J/2 cm. De 12 van het lange model, samen met c" van dezelfde lengte zijn door de W. G. B. uitgegeven en worden verpakt in een kistje waarop de monochorden kunnen staan, en dat dan tevens als klankbodem dient. Er zijn twee hamertjes bij, waarmee op de stalen snaren gespeeld wordt. Ook een stemsleutel waarmee de snaren zuiver gestemd kunnen worden. -

De 13 monochorden zien er geheel hetzelfde uit, Want ofschoon de snaarlengten verschillend zijn, is dit niet merkbaar, omdat het laatste gedeelte van elke snaar door een dekplankje is afgedekt. (Zie afb.).

De monochorden kunnen dus alleen op het gehoor van elkaar onderscheiden worden. Of wel, als men ze van gekleurde strookjesx) voorziet aan het achterste kop-

*) W« gebruiken daarvoor natuurlijk onze „Werkplaatskleuren" (zie pag. 107) en maken 1 1 door met een gouden en een paars driehoekje, 12 door met een gouden en een blauw driehoekje, rechthoekjes te maken.

12. Kindergemeenschap.