Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. HULPMIDDELEN VOOR ORIENTEERING.

Over het belang van oriënteering is al meerdere malen gesproken en ook over ons streven om de kinderen al het bestaande als een eenheid te doen zien, en zichzelf als deel er van.

Om in die richting te werken, hebben we eenige leermiddelen ontworpen en gedeeltelijk gemaakt, die ik hier kort beschrijven wil.

Eenige van deze berusten op eenzelfde beginsel, n.1. op een verstandig gebruik van het prachtige metrieke stelsel:

De „t i e n d e 8 p r o n g e n" zijn 26 teekeningen, die ik eenige jaren geleden met de kinderen maakte en die telkens op 10 maal kleiner schaal geteekend zijn, zoodat zij telkens een 100 maal grooter oppervlakte in beeld brengen.

Op elke teekening staat de omtrek van de vorige aangegeven1) als een rechthoekje met Vio van de lengte als lengte en Vi0 van de breedte als breedte. Aldus kunnen we elke teekening met de vorige en met de volgende vergelijken en schrijden we met iedere-keer-10-maal-grooter-wordende zevenmijlslaarzen door het heelal. Het is of we, om een andei beeld te gebruiken, in een raket omhoog vliegen met steeds grooter snelheid en steeds terugblikkend zien hoe

1) Het mooiste zou het zijn, hierin foto's van de grootere teekeningen in te plakken, daar deze dan volkomen scherp zouden zijn en met het vergrootglas bekeken konden worden.