Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schaal Naam Beschrijving

1 : 10u „le Zon- en -planeet- Zon (electrisch fietslampje) 1,4 schaal" cm. steekt door lang stuk zwart

(Zon en Mercurius) karton. Mercurius speldeprik *) op 58 cm. afst. Venus id. op 108 cm., aarde id. op 149,5 cm. 1 : 10M „2e Zon- en -planeet- Zon, een gaatje van 1,4 mm. in schaal" zwart karton. Verder spelde(Zon en Aarde) prikjes voor Merc. (5,8 cm.),

Venus (10,8 cm.), aarde (15 cm.), Mars (22,8 cm.), Asteroïden (30—53 cm.). 1 : 10U „3e Zon- en -planeet- Ook de zon is nu een speldeschaal" prikje. (Zon en Neptunus) De speldeprikjes voor de planeten nemen we nu maar „zoo klein mogelijk". Zij zijn toch veel te groot, maar geven het effect. Planeten 1/i0 van vorige maten. Bovendien Jupiter (7,4 cm.), Saturnus (14,3cm.), Uranus (28,7 cm.), Neptunus (45 cm.) 2)

1 : 1014 „Ie Zonnestelsel- Banen der planeten hebben nu

schaal" diameters van 1,2 mm. (Merc.)

tot 90 mm., (Neptunus) en Pluto daar nog buiten. 1 „lichtuur" = 1 cm.

1 : 10** „2e Zonnestelsel- Diam Neptunusbaan = 9 mm.

schaal"

1 : 1016 „3e Zonnestelsel- Diam; Nept baan°-9mm.Dichtst-

schaal" bijzijnde ster op afst. v. 3,99 m.

(Zwart stukje karton met speldeprik aan draad).

*) Houdt men het model tegen het licht, dan geeft zoo'n speldeprik merkwaardig goed het effect weer van een ster met zijn stralen.

s) Ik nam bü het teekenen de werkelijke onderlinge stand der planeten op 1 Jan. 1910, 12 u. middag (te vinden in Encycl. Brittannica. Artikel „Planetes").