Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108 : 1. „Moleculenschaal". Geeft hetzelfde 100 X grooter en tevens de Angström eenheden als centimeters. Een zilveratoom en een waterstofmolecule van een paar cm. zijn nu op de teekening gekomen. De punttralie van keukenzout heeft nu een ribbe van ruim 5 cm.

10 : 1. „Atoomschaal". Het waterstofmolecule is nu zichtbaar als een klein kinderviooltje zonder hals. De plaatsen van de twee kernen staan aangegeven. Tevens de sinussoïde van de fijnste Röntgenstraal (golfl. 2,5 cm.) en van de fijnste gammastraal (id. Yl mm.). 10M : 1. „Fijnste Röntgenstralenschaal". Behalve de reeds genoemde golflijnen die thans 2,5 dm. en Yl cm. golflengte hebben zijn nu een paar quantencirkels van natrium (zeker van dat keukenzout!) zichtbaar, „zoo groot als een schoteltje": We zijn inderdaad in de sprookjeswereld beland!

Op de laatste twee teekeningen: 101 : 1. „Fijnste gammastralenschaal" en 10M : 1. „Atoomkernenschaal"

kunnen we niet veel meer teekenen, daar het bij de atoomkernen feitelijk geen zin meer heeft van „afmetingen" te spreken.

Deze tweede verbindingsstudie gaat kennelijk ook door verschillende gebieden van menschelijke activiteit en belangstelling heen: eerst zijn we in de dierkunde en in de biologie. Interessant is op te merken, dat er maar 8 „schaalgebieden" zijn van de 26 + 12 = 38 die wij genoemd hebben, waarin een levend wezen op ongeveer dezelfde grootte geteekend kan worden. Zouden er in al