Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wereldgeschiedenisschaal" (van 5000 v. C. tot 5000 n. C). Hieraan zullen de komende werkers voorloopig wel genoeg hebben om hun belangrijke gebeurtenissen op aan te teekenen!

Het spreekt van zelf dat deze serie wordt uitgebreid om geologische en astronomische tijdsperioden met elkaar en met de korte zucht van onze wereldgeschiedenis te kunnen vergelijken.

Ook behoeft het waarschijnlijk niet gezegd te worden dat, evenals bij de tientalsprongen ook in de richting van de oneindig kleine tijdsperioden de serie kan worden voortgezet.

Ik houd het er voor, dat deze serie diagrammen voor kinderen een goede voorbereiding is voor het voorstellen en overzien van geschiedkundige perioden, daar zij beginnen met wat de kinderen kennen en van stap tot stap voortgaan, steeds met dezelfde verhouding: 10 X zoo groot of 10 X zoo klein.

Een vierde verbindingsstudie van dezelfde soort ligt op het gebied van de snelheden. Ik heb deze genoemd „de groote wedstrijd."

Ook dit is een teekening bestaande uit een stel horizontale lijnen van 1 meter lang. Nu echter is het een voorstelling van een denkbeeldige wedstrijd tusschen allerlei bewegende objecten.

Op de bovenste meter staan geteekend een vlieg, een loopkever enz. Zij heeten gelijk van het einde vertrokken te zijn en I seconde geloopen te hebben.

Op de 2e meter, die nu weer 10 meter voorstelt is die insecten-race verkleind op de Ie decimeter afgebeeld. Op de verdere decimeters zien we dan een wandelaar, een sleeperswagen, een fiets enz.